Huur een privédetective van Spilco Particuliere Detective Recherchebureau in Bergen op Zoom en daarbuiten.
Huur een privédetective van Spilco Particuliere Detective Recherchebureau in Bergen op Zoom en daarbuiten.

Spilco vertrouwelijk , integer en gefocust zoeken naar de Waarheid

Intuïtie , een onderbuik gevoel , of zelfs een vermoeden , denkt u dat uw partner vreemdgaat , of mist u al maanden geld uit uw kassa? Kortom, allemaal vragen waar Spilco u mee kan helpen ? Spilco speurt naar de waarheid.

Huur een privé detective .

Integer, discreet en efficiënt. Daar kunt u op vertrouwen bij Spilco. Woninginbraak, overspel of fraude. Alle vraagstukken die beantwoord moeten worden om problemen op te lossen of te voorkomen legt u neer bij een privédetective.

Het recherchebureau buigt zich over persoonlijke- en familieonderzoeksvragen, maar u kunt ook een privédetective inhuren voor zakelijk onderzoek.

Het proces
Na een vrijblijvend intakegesprek op kantoor of op locatie elders , Spilco maakt een plan van aanpak en bespreekt de onderzoeksmethode met u. Spilco behandelt de persoonlijke informatie die u ons toevertrouwt uiteraard vertrouwelijk.

Bewijs en hulp
U krijgt, na afloop van elk onderzoek, een eind rapportage dat u voor een eventuele terechtzitting kunt gebruiken. De rechtbank ziet onze rapportages als getuige-deskundig bewijs. Na afloop van het onderzoek staat u er natuurlijk niet alleen voor. U krijgt advies over het vervolgtraject en beveiliging waar nodig. Spilco kan u daar in adviseren en bijstaan en zo nodig oplossen.

Binnen de wettelijke kaders

U huurt een privédetective in die onderzoek doet op professionele wijze samen met een team van specialisten op hun vak gebied. . We staan ingeschreven bij de Branchevereniging Particuliere Onderzoeksbureaus. Daarnaast is ons bureau aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en heeft een vergunning verleent door ministerie van justitie. Wat betekent dat voor u? U huurt een legale privédetective in bij Spilco.

Wilt u een privédetective inhuren?